АРТ ГАЛЕРИЯ АДИ

logo art gallery adi
IVAN FEODOROV

ЗДРАВЕЙТЕ!


Аз съм Иван Феодоров - Фьорич. Роден съм 1956г- с.Айдемир, област Силистра. Завършил съм ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"- факултет изобразително изкуство - 1983г. Работя на самостоятелна практика - живопис.

Участвувал съм в общи национални и самостоятелни изложби в град София, Перник, Кюстендил,Габрово, Хасково, Смолян, Несебър.

От 10 години рисувам и излагам в град Несебър и съм член на Дружеството на Несебърските Художници.

Мои картини са притежание на частни колекции в страни от Европа, Азия и САЩ.

signature IVAN FEODOROV FEORICH